About

DIOCESE LOGO

HISTORY OF THE DIOCESE OF SAN CARLOS

On the 30th of March 1987 Rome announced the erection of the two Dioceses- the Diocese of San Carlos form the Dioceses of Bacolod and Dumaguete and the Diocese of  Kabankalan from the Diocese of  Bacolod. The Diocese of San Carlos covers Manapla, Caduha-an, Cadiz, Pandanan, Fabrica, New Sagay, Old Sagay and Vito- taken from the Diocese of Bacolod; La libertad, Guihulngan, Hilaitan, Vallehermoso, Canlaon, Quezon, San Carlos, Calatrava, Toboso, Old Escalante and New Escalante-ceded by the Diocese of Dumaguete.

On November 21, 1987 the Apostolic Nunciature in Manila announced the appointments of Bishop Nicolas Mondejar, former Bishop of the Diocese of Romblon, to the Diocese of San Carlos and Bishop Vicente Navarra, former  auxiliary Bishop of Cadiz to the Diocese of Kabankalan.

SHARED VISION-MISSION

HILIGAYNON

Kita nga nagapamati nga simbahan sa diyosesis sang San Carlos nagapaninguha sa isa ka mapinalanggaon nga pamilya, alalangay kag mahidaiton nga katilingban, nga naga-isa sa pagkabalaka sa mga panghakboy sang mga kubos, pamatan-on kag dunang manggad pakadto kay Kristo, paagi sa pagdihon kag pag-alagad suno sa pulong sang Diyos, kag aktibo nga pag-ugyon sa mga gagmay nga Kristohanong Katilingban.

Ini aton nga mapinauboson nga ginatugyan sa kaluoy sang Diyos, sa bulig sang mahal na Birhen Maria, sa pagtatap ni Senyor San Jose, kag ni San Carlos Borromeo, aton Patron. Amen.

CEBUANO

Kita nga mapaminawon nga simbahan sa Diyosesis sa San Carlos naningkamot sa usa ka mahigugmaon nga pamilya, maki-angayon ug malinawon nga katilingban, nga nagkahiusa sa pagpakabana sa mga mulo sa mga kabus, kabatan-onan, ug kinaiyahan padulong ngadto ni Kristo, pinaagi sa pag-umol ug pag-alagad subay sa pulong sa Diyos ug aktibong pakiglambigit sa gagmay’ng kristohanong katilingban.

Kini atong mapaubsanong itugyan sa kalooy sa Diyos, uban sa pangama sa mahala nga Birhen Maria, sa panabang ni Senyor San Jose, ug ni San Carlos Borromeo, atong patron. Amen.

ENGLISH

We, the listening Church of the Diocese of San Carlos, strive to become a loving family, a just and peaceful community, united in our concern for the cries of the poor, the youth and Mother Earth.

As we journey towards Christ through formation and service according to the word of God, and through our active involvement in our Basic Christian Communities.

We humbly entrust this to the mercy of God, through the intercession of Our Blessed Virgin Mary, the protection of St. Joseph and St. Charles Borromeo, our Patron. Amen.